The New York Times | New York

De orkaan Patricia, die zich eind oktober boven de Grote Oceaan in recordtempo ontwikkelde en met nooit eerder gemeten windsnelheden van 325 km per uur op Mexico afkoerste, leek in kracht alles te overtreffen wat bij orkanen eerder was waargenomen. Maar eenmaal boven land takelde Patricia binnen 24 uur af tot een ‘tropische depressie’.

De vraag bleef: waardoor ontwikkelde Patricia zich tot de zwaarste orkaan ooit geregistreerd? Tal van theorieën zijn erop losgelaten, van El Niño tot klimaatverandering, maar het antwoord is gecompliceerder. Er deden en doen zich in het enorme gebied van de Grote Oceaan, 32 procent van het aardoppervlak, een aantal verschijnselen gelijktijdig voor, ‘zoals de secondewijzer, de minutenwijzer en de uurwijzer van een klok, die om twaalf uur samenvallen’, zoals een oceaanvorser het verwoordt. ‘Het is niet realistisch om voor zoiets als Patricia één oorzaak aan te wijzen.’

De Grote Oceaan is op dit moment een zorgelijke plek die veel problemen oplevert en veel raadsels telt. Zo is er naast de klimaatverandering ook een sterke El Niño rond de evenaar. Tegelijkertijd doet zich een verschijnsel voor van een ongebruikelijk langdurig aanwezig gebied met warm water voor de Noord-Amerikaanse kust, die al de bijnaam Blob [De Bobbel] heeft gekregen. Blob zou onder meer verantwoordelijk zijn voor een zeer sterke algengroei langs de kust, waardoor schelpdieren vergiftigd raken. ‘Een enkele mossel hier kan genoeg gifstoffen bevatten om een mens te doden,’ zegt een expert. Kwekerijen in de staten Washington Oregon en Californië zijn daarom stilgelegd.