Clarín   | Buenos Aires, CNN | Atlanta

Vanuit het Vaticaan wordt de laatste tijd volop informatie gelekt, een campagne die gericht lijkt op het beschadigen van de paus. Moet Franciscus, die transparantie hoog in het vaandel heeft staan, hier paal en perk aan stellen?

JA

Zo langzamerhand twijfelt niemand er meer aan dat er binnen de katholieke kerk facties bestaan die de pogingen van de paus om de al te zeer op macht en geld beluste curie te hervormen, hardnekkig tegenwerken. Een aantal gebeurtenissen van de afgelopen weken wekken zelfs de indruk dat dit op een heus complot tegen de paus aan het uitlopen is.

De reeks schandalen en intriges wordt steeds langer: een functionaris van het Vaticaan bekende dat hij homoseksueel is en met zijn vriend samenwoont; dertien conservatieve kardinalen schreven de paus een brief waarin ze hem verweten dat de methodes van de synode voorstanders van openheid bevoordeelt; tot slot was er het gerucht dat de paus aan een hersentumor zou lijden.

Nu weer is bekend geworden dat er verslagen over de financiën van de Heilige Stoel zijn gelekt naar de auteurs van twee ‘onthullende’ boeken. Een Vatileaks II, vergelijkbaar met de affaire rondom de diefstal van stukken uit het kantoor van Benedictus XVI, die leidde tot zijn aftreden als paus. Dit keer reageerde de Heilige Stoel ongewoon snel en beslist: er werd een onderzoek naar de zaak ingesteld en er zijn twee aanhoudingen verricht. Het ging om niemand minder dan de secretaris van de prefectuur voor Economische Zaken en een toch al controversiële 33-jarige medewerkster van dit orgaan. Met deze reactie lijkt men een duidelijk signaal af te willen geven dat de huidige paus ferm met dit soort paleisintriges zal omgaan. Een soortgelijke episode dwong Joseph Ratzinger in 2013 tot aftreden: hij was de eerste paus in zevenhonderd jaar die zo’n stap zette.

‘Ofwel het abces van de lekken wordt uitgesneden, ofwel de kerk verliest het contact met zichzelf, verraadt haar gelovigen en beledigt God’