Prospect | Londen

Een nieuw jaar in het vooruitzicht zet aan tot allerlei mijmeringen. Wat zouden we aan onszelf willen veranderen, en wat aan de wereld om ons heen? Op de volgende pagina’s de manifesten van vijf denkers over wat zij zouden doen als ze de macht hadden. Met sommige aanbevelingen kunnen we meteen beginnen.

Prospect
Ver. Koninkrijk | oplage 20.636

Onderhoudend, informatief en openminded zijn de kernwaarden van dit stijlvol vormgegeven maandblad. Het biedt artikelen over politiek, kunst, media, filosofie, psychologie, wetenschap, geschiedenis en achtergronden bij het nieuws. Prospect wil wat in de samenleving leeft op verschillende manieren belichten, bijvoorbeeld aan de hand van rondetafelgesprekken en een-op-eendiscussies tussen twee auteurs met onderling afwijkende meningen. Het blad verwierf grote bekendheid met zijn ‘Top 100 Public Intellectuals’, gekozen door het publiek uit een door de redactie bepaalde longlist. Eerste winnaar: Noam Chomsky, in 2005. Ook houdt Prospect jaarlijkse Think Tank Awards, gesponsord door Shell. Er zijn vele categorieën: Publication of the Year, North American/European/UK American Think Tank of the Year en subcategorieën binnen het Verenigd Koninkrijk.
Aan Prospect werken grote namen mee als Orhan Pamuk, Hilary Mantel, Francis Fukuyama en 
J.M. Coetzee.