VPRO | Hilversum

Een selectie uit de buitenlandberichtgeving op televisie, radio en internet.

Universiteit kan beter


Hoe ziet universitair onderwijs en onderzoek er in de toekomst uit?

Het Maagdenhuis, bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam, werd vorig jaar langdurig door studenten bezet. Het protest richtte zich tegen het ‘rendementsdenken’ van de raad van bestuur. Tegenlicht, dat toen een veelbesproken aflevering uitzond over onderwijsvernieuwing op basis- en middelbare scholen, komt nu met een vervolg over het hoger onderwijs, ‘De slimme universiteit’. Voor de UvA bedenkt het Instituut voor Interdisciplinaire Studies momenteel nieuw onderwijs in de vorm van gecombineerde studierichtingen die beter aansluiten bij de maatschappelijke praktijk dan strikt afgebakende vakken. In Duitsland biedt de Universität Duisburg-Essen universitair onderwijs voor iedereen; kinderen wier ouders niet gestudeerd hebben worden gestimuleerd zich in te schrijven en de studie vol te houden, een initiatief van de rector die zelf uit een arbeidersmilieu komt. Aan de Katholieke Universiteit Leuven in België staat de – gekozen – rector Rik Torfs open voor kritiek, en in Silicon Valley bestaan MOOC’s, Massive Open Online Courses, waarbij je wereldwijd colleges kunt 
volgen. In Londen ten slotte keek Tegenlicht mee bij Forensic Architecture. Daar werken ngo’s samen met architecten, juristen en journalisten aan concrete onderzoeksprojecten. Opvallend genoeg blijken veel docenten de studentenprotesten nogal conservatief te vinden. (Angela van der Elst)

VPRO Tegenlicht
Zondag 28 februari, NPO 2, 21.05-22.00 uur