VPRO | Hilversum

Een selectie uit de buitenlandberichtgeving op televisie, radio en internet.

Terreur gezocht


Amerikaanse moslims gelden al snel als potentiële terroristen.

De ‘war on terrorism’ wordt door de VS met overgave en ruime financiële middelen gevoerd, al roept de gehanteerde strijdwijze vragen op. De eigen bevolking wordt beschermd door de Homeland Security, en ook voor de FBI heeft terrorismebestrijding de hoogste prioriteit. Deze dienst bespeurt niet alleen homegrown terrorism, maar lokt die desnoods ook uit. In dit klimaat zijn Amerikaanse moslims bij voorbaat verdacht. Ze kunnen in de val worden gelokt en draconische straffen krijgen, waarbij de rechtsstaat buiten spel staat.

In de documentaire (T)error is voor het eerst te zien hoe zo’n FBI-operatie met betrekking tot terrorismebestrijding z’n beslag krijgt. Saeed Torres, alias Shariff, een Afro-Amerikaanse moslim en bezoldigd FBI-informant, nodigt de filmmakers uit hem te volgen tijdens zijn laatste opdracht voor de FBI: Torres moet toenadering zoeken tot een tot de islam bekeerde blanke die zich positief over terreur heeft uitgelaten. Uit de door de FBI aangestuurde pogingen tot infiltratie komen Torres en FBI niet best tevoorschijn. (T)error toont een macaber spel, met het uit misdaadseries bekende schimmige gedoe en geobserveer vanuit auto’s, maar dan echt, waarbij verdachten van terreur én informanten het onderspit delven. Om vermeende terreur te voorkomen worden rechten en vrijheden van burgers geschonden. Sinds 9/11 zijn in de VS vijfhonderd personen langdurig veroordeeld op beschuldiging van terrorisme, de helft van hen door toedoen van informanten. Zij kunnen per ‘geval’ tot 100.000 dollar opstrijken.