360 Magazine | Amsterdam

Een van de ergste dingen aan de terreur in Europa is dat je er steeds minder van schrikt. Na de aanslagen in Brussel waren de angst, het verdriet en de woede even groot als na Parijs, maar verrast waren we niet meer. Ook terrorisme kan blijkbaar wennen, zoals ze in grote delen van de wereld al wisten.

Tegelijk leiden de aanhoudende aanslagen ook tot nieuwe inzichten, zo kunt u lezen in de internationale commentaren die we verzamelden in dit nummer. Het belangrijkste daarvan is dat Europa gezamenlijk dient te reageren. Niet alleen omdat de inlichtingendiensten beter moeten samenwerken, maar ook omdat het idee van Europa zelf wordt aangevallen.

Die ‘Europese’ waarden – vrijheid, gelijkheid, respect voor andersdenkenden – staan ook elders ter wereld onder druk. In Tunesië bijvoorbeeld, dat gold als het enige lichtpuntje van de Arabische lente. Ook daar wordt het liberaliseringsproces bedreigd door terreur, aangewakkerd door de islamistische partij Ennahda en buitenlandse haatpredikers.

In Iran houden plaatselijke gameontwikkelaars zich verre van overheidspropaganda, en staan ze te popelen om na het opheffen van de sancties de wereldmarkt te veroveren met hun spellen