La Libre Belgique | Brussel

De hoofdredacteur van La Libre Belgique is klaar met de Franse kritiek op zijn land. Maar tegelijk roept hij zijn landgenoten op om nu eindelijk de problemen eens aan te pakken.

Laten we niet in de wanhoop en zwaarmoedigheid blijven hangen die ons overvalt bij het lezen van de reacties, vooral uit Frankrijk, waarin België uiteindelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor de 130 slachtoffers van de aanslagen in Parijs, op 13 november jongstleden. Poujadisme [Franse politieke stroming die zich keerde tegen het establishment en de bestaande politiek], demagogie en hooghartig nationalisme vieren nog altijd hoogtij. En in een mediawereld die zwakzinnige commentaren verkiest boven diepgravende analyses, gaan de auteurs van verwerpelijke verhalen, belust als ze zijn op stompzinnige simplificeringen en venijnige oordelen, gouden tijden tegemoet.

Om maar tolerant te lijken hebben sommige politici en intellectuelen verzuimd te voorkomen dat er haat werd gezaaid in de geest van een kwetsbare jeugd die geen enkel houvast heeft