360 Magazine | Amsterdam

In Valencia lieten onlangs duizenden voorstanders van het stierengevecht hun stem weer eens horen. Twee gerenommeerde Spaanse schrijvers verschillen van mening over het omstreden onderwerp.

JA

Een flink aantal intellectuelen, onder wie personen die ik hoog heb zitten, heeft verschillende manifesten vóór het stierenvechten ondertekend. De krant El Mundo interviewde de ‘eminente Franse filosoof Francis Wolff’, die ook voorstander is.

Van Wolff heb ik nooit een letter gelezen, geen idee of hij werkelijk eminent is. Maar ook al was hij de intelligentste mens op aarde, dan kan hij er toch domme ideeën op nahouden, want culturele tradities maken ons blind. De o zo grote Kant zei bijvoorbeeld dat ‘hard studeren en diep nadenken funest zijn voor het typisch vrouwelijke’; een fraai staaltje onnozelheid, ingegeven door het machismo van zijn tijd.

Terug naar het stierenvechten. Filosoof Ortega y Gasset protesteerde in 1928 tegen een wet die een buikpantser voor het paard van de picador verplicht stelde. Voordien reten stieren op één dag de buiken van wel zes paarden open. De arme dieren vertrapten hun eigen ingewanden die, zo schrijft de Spaanse schrijver Valle-Inclán, terug in de dieren werden gepropt, waarna men de paarden zonder verdoving dichtnaaide en terugstuurde naar de arena. En toch beweerde Ortega verontwaardigd dat er anders niets aan was. En hij gold in zijn tijd als een wijs man.

Dat is volwassen worden: de fijngevoeligheid ontwikkelen die bij beschaving hoort