Politiken | Kopenhagen

In Denemarken is het even makkelijk om een baan te verliezen als om een nieuwe te vinden. Dat is de reden waarom de Denen wat werk betreft de meest optimistische Europeanen zijn.

Per Mortensen heeft nog de smoor in, want voor het achtste achtereenvolgende jaar kon hij niet weg tijdens de schoolvakantie omdat zijn chef die periode al voor zichzelf had opgeëist. ‘Terwijl hij niet eens kinderen heeft die op school zitten,’ zegt Mortensen verontwaardigd.

Hoewel hij dus geen vakantie had en het risico liep ontslagen te worden wegens werkverzuim en insubordinatie, vertrok hij naar Thailand met zijn vriendin en hun schoolgaande kinderen. ‘Ik heb genoten van mijn vakantie en we hebben niet veel aan mijn situatie gedacht. Ik wist zeker dat ik werk zou kunnen vinden dat gelijkwaardig was aan de baan die ik achterliet,’ zegt deze voormalige huismeester.

Hij is niet de enige die het zo luchtig opvat. Als het gaat om de kansen op een nieuwe baan na een eventueel ontslag, zijn de Denen de meest optimistische Europeanen. Ze gaan er zelfs van uit dat ze in hun nieuwe baan hetzelfde zullen blijven verdienen. Dat blijkt uit een analyse van het in Dublin gevestigde Eurofound, de Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden.

‘De Deense werknemers weten dat er kansen op werk bestaan, omdat er voortdurend nieuwe banen worden gecreëerd. Dat was ook zo tijdens de crisis’