Bloomberg Businessweek   | New York

Het was een van de best bewaarde geheimen van de Amerikaanse chemiereus DuPont: de formule van hun titaandioxide, dat de reputatie heeft het witste wit ter wereld op te leveren. Totdat – niet echt een verrassing – een Chinese copycat de protocollen naar buiten smokkelde.

Je hebt wit en je hebt wit. Je hebt wit en je hebt het smetteloze ultrawit waarmee de binnenkant van de nieuwe koelkastenlijn Café Series van GE Appliances is bedekt. Je hebt wit en je hebt het ultralumineuze wit van de motorkap van de Mustang GT die Ford in 2014 heeft gelanceerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het model. Je hebt wit en het hebt het wit dat tienduizenden producten opheldert, van de bladzijden van de Bijbel en de romp van superjachten tot de sneeuwblanke vulling van Oreokoekjes.

Al dat wit is het product van een natuurlijke stof die titaandioxide heet, TiO2. TiO2 wordt over het algemeen gewonnen uit het mineraal ilmeniet. In de jaren veertig van de vorige eeuw hebben chemici van [Amerikaans chemiebedrijf] DuPont een chloorraffinageproces ontwikkeld dat heeft geresulteerd in een verbeterde vorm van ‘titaanwit’, die wordt 
toegepast in cosmetica, plastics en de lijnen van tennisbanen. Dit superieure titaandioxide wordt tegenwoordig geproduceerd door Titanium Technologies, een divisie van Chemours die in 2015 door DuPont 
in het leven is geroepen om de hoogwaardige 
chemieactiviteiten van het concern te bundelen alvorens ze naar de beurs te brengen. Er gaat 
jaarlijks 2,6 miljard dollar in om.

De duizenden pagina’s aantekeningen die hij had bewaard werden uiteindelijk tegen hem gebruikt