360 Magazine | Amsterdam

In Groot-Brittannië is de Brexitmania losgebarsten. Op 23 juni staan de Britten voor de keuze of zij binnen de Europese Unie blijven of hun eigen weg zullen gaan. Dat besluit heeft grote consequenties, zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor Europa. Moet zo’n toch vrij ingewikkelde kwestie dan wel aan een referendum worden overgelaten?

Het is een oude discussie die bij elk referendum de kop opsteekt, en die in deze 360 actueel is met twee schilderachtige politici aan het woord: de Brexiteer Boris Johnson, burgemeester van Londen, en de Griek Yanis Varoufakis, oud-minister van Financiën. Dat wel of geen Brexit méér nuance behoeft dan een simpel Ja of Nee wordt bevestigd door beide heren, die op grond van eenzelfde hoofdargument tot een tegengestelde conclusie komen.

Het grote bezwaar van allebei geldt het gebrek aan een wezenlijk democratische legitimatie van de unie. Besluiten worden genomen zonder toetsing zoals we dat in een parlementaire democratie kennen. In feite wordt Europa bestuurd door gezichtloze technocraten en ontbreekt het aan een door de Europese burger gelegitimeerde controle.

Varoufakis, een man die in ‘Brussel’ vernederende ervaringen heeft opgedaan, vindt wezenlijke veranderingen op dit terrein hoogst nodig, maar is voor de Europese Unie – al was het maar om zijn spookbeeld, de dictatuur van het Griekse kolonelsregime, op afstand te houden. Johnson daarentegen meent dat die veranderingen op Europese schaal nooit zullen leiden tot een parlementair stelsel van een kwaliteit zoals die in Westminster wordt 
tentoongespreid – en het Verenigd Koninkrijk moet volgens hem heus in staat worden geacht de nadelen van een vertrek uit de EU te compenseren met afzonderlijke handelsverdragen – ‘En waarom zou dat niet kunnen? Ooit bestierden we het grootste wereldrijk in de geschiedenis…’

Ooit, inderdaad.

Ondertussen stevenen wij van 360 af op onze eigen mijlpaal, de honderdste editie. En dat doen we vooral door te trakteren op uitzonderlijke journalistieke verhalen uit alle windstreken. In dit nummer zelfs een van uitzonderlijk formaat. De ongelooflijke martelgang van een jong Amerikaans meisje, slachtoffer van een serieverkrachter, is een met de Pulitzerprijs bekroond verhaal over een aanvankelijk mislukt politieonderzoek. Dat het ‘goed’ afloopt – het leest als een aflevering van Law & Order – is vooral te danken aan de samenwerking tussen twee rechercheurs van verschillende districten. En aan die van de twee schrijvers zelf. Ze werkten toevallig aan hetzelfde verhaal en besloten hun krachten te bundelen, in plaats van 
te concurreren.

That’s the spirit.