Al-Khaleej Affairs   | Londen

In het Westen hebben Saoedische predikers niet bepaald een goede reputatie. Maar in eigen land vindt men juist dat hun invloed veel beter benut kan worden.

Toen Saleh Al-Taleb, de imam van Mekka, begin april een reis door India maakte, was ik onder de indruk van het formidabele spektakel van honderdduizenden mensen die naar zijn preken kwamen luisteren. Maar wat nog meer indruk op me maakte, was de reactie van Saoedi’s, die trots foto’s 
van de gebeurtenis op sociale netwerken plaatsten.

Mijn eigen mobieltje is bedolven onder zulke beelden. Je zou ze moeten zien, die stralende gezichten van arme dorpelingen die haastig hun velden hebben verlaten om naar de imam te komen luisteren, of de verrukking van de eenvoudige ambtenaar die die dag niet naar kantoor is gegaan, en al die andere vertegenwoordigers van talrijke sociale categorieën, allemaal gelukkig om te kunnen bidden in het bijzijn van een imam uit de stad waar ze zich vijfmaal daags geknield naartoe wenden, Mekka. Ze hebben aandachtig naar zijn woorden geluisterd en hun hart en geest volledig opengesteld voor zijn aansporingen en de waarden die hij uitdraagt.

We zouden honderden religieuze tv-zenders moeten creëren, in alle talen, om ons tot de volkeren op de wereld te richten