Süddeutsche Zeitung | München

Overal in Europa wordt heftig geprotesteerd tegen het TTIP-verdrag met de Verenigde Staten. Maar volgens de Süddeutsche Zeitung zijn de voordelen groter dan de nadelen.

Bij zijn bezoek onlangs aan de Hannover Messe, een van de grootste industriebeurzen ter wereld, werd president Barack Obama hartelijk verwelkomd, nog voordat hij ook maar in Duitsland was geland. Duizenden burgers trokken de straat op en eisten stopzetting van de onderhandelingen over het TTIP-verdrag, omdat het een bedreiging zou vormen voor sociale en milieurechten. Oftewel, naar analogie van Obama’s motto tijdens de race om het presidentschap in 2008: ‘Yes we can stop it!’

De president was evenwel niet onder de indruk. Bij zijn bezoek van zondag gaf hij aan nog dit jaar het handelsverdrag met Europa te willen sluiten. Bondskanselier Angela Merkel staat daarvoor open. En ondanks alle protesten hebben ze gelijk.

Positief tegenwicht

Europa zou profiteren van de TTIP-deal. Er zijn momenteel meerdere signalen die erop wijzen dat de wereldconjunctuur mogelijk een dalende lijn zal gaan vertonen. Dat is een bedreiging voor de al zo lang aanhoudende economische bloei in Duitsland. Een verdrag tussen de grootste economische blokken ter wereld zou een positief tegenwicht tegen deze neergang vormen. TTIP vereenvoudigt de export over de Atlantische Oceaan en bespaart ondernemingen de kosten van dubbele regulering.

De critici zien niet in hoe zeer Europa sinds de middeleeuwen – toen bij elke stadsmuur tol werd geheven – steeds weer heeft geprofiteerd van vrijere handelsregels. Het is geen toeval dat grote bevolkingsgroepen pas welvaart bereikten toen in de twintigste eeuw de grenzen opengingen voor de export. Wie de uitbreiding van handelsfaciliteiten tegengaat, zet die welvaart op het spel.

De bewering dat Europa zijn normen opoffert voor TTIP kan de realiteitstoets niet doorstaan. De landen van Europa hebben ontelbare handelsverdragen gesloten zonder de sociale zekerheden en consumentenbescherming op te geven waaraan de burgers terecht waarde hechten. En toont het dieselschandaal bij Volkswagen niet aan dat er in de Verenigde Staten soms striktere voorschriften gelden?